רשומות

אור החיים הקדוש - פרשת האזינו - חלק א

הרב יוסף בן פורת שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ניצבים - איך להתכונן ליום הדין - תשע"ז - 2017

הרב אורי זוהר שליטא - פרשת השבוע - פרשת האזינו - הידברות

הרב זמיר כהן שליטא - פרשת השבוע - פרשת האזינו - שכחה חיובית ושכחה שלילית - הידברות

הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ניצבים וילך - תשע"ז - 2017

הרב שלמה לוינשטיין שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ניצבים וילך - לאור הנר - תשעז - 2017

הרב איתמר יוסף שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תבוא - תשע"ז - 2017

הרב יוסף בן פורת שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ניצבים - ההוריקן בפלורידה - מה בא ללמד - תשע"ז - 2017

הרב יוסף בן פורת שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תבוא - השואה מוצפנת בתורה שלב אחר שלב - תשע"ז - 2017

הרב יוסף בן פורת שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תבוא - היצר הרע - איך לנצח אותו - תשע"ז - 2017

הרב יוסף בן פורת שליט"א - התפילה בחודש אלול וחשיבותה - תשע"ז - 2017

הרב יוסף בן פורת שליט"א - פרשת השבוע - פרשת שופטים - בעיות אדם וחהרב יוסף בן פורת שליט"א - פרשת השבוע - פרשת שופטים - בעיות אדם וחברה - פתרונן בתורה - תשע"ז - 2017ברה - פ...

הרב יוסף בן פורת שליט"א - פרשת השבוע - פרשת שופטים - החובה ללמד זכות

הרב זמיר כהן שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ניצבים - מגלים מחדש את הפרשה - תשע"ה - 2015 - הידברות

אור החיים הקדוש - פרשת וילך - חלק א

אור החיים הקדוש - פרשת וילך - חלק א

הרב בועז שלום - אור החיים הקדוש - פרשת ניצבים - חלק ב

הרב בועז שלום - אור החיים הקדוש - פרשת ניצבים - חלק א

הרב יוסף מזרחי שליט"א - פרשת ניצבים - וילך - נאום הפרידה של משה רבינו

הרב ברוך רוזנבלום שליט"א - פרשת וילך - תשע"ז - 2016

הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ניצבים - תשע"ו - 2016

הרב שמואל אליהו שליט"א - קול צופייך - השיעור השבועי - פרשת ניצבים - וילך - תקיעות שופר של ראש השנה - תשע"ז - 2017

הרב ברוך רוזנבלום שליט"א - פרשת ניצבים - תשע"ו - 2016

הרב אורי זוהר שליט"א - פרשת השבוע - פרשת וילך - הידברות